Svensk Lantbrukstjänst AB bildades 1995 och ägs gemensamt av Konvex AB och Svenska Köttföretagen AB.

 

Bolagets verksamhet består av att utföra avlivning, samt insamling av döda livsmedelsproducerande djur från landets djuruppfödare, för transport till Konvex omlastningsplatser.

 

Bolaget utför också obduktionstransporter till landets obduktions-platser.

 

Det är Jordbruksverket som har beslutat om området där insamling ska ske, vilket innebär att vissa glesbygdsområden från Värmland och norrut är undantagna från insamling.

 

Svensk Lantbrukstjänst AB har till sitt förfogande 9 professionella entreprenörer som utför uppdraget med fordon utrustade enligt Jordbruksverkets direktiv. Entreprenörerna har var sitt distrikt, och arbetar enligt följande förutsättningar: Gå vidare till sidan "Hur går det till".