Handelsdokument

Ett handelsdokument i original, utfärdat av avsändaren, ska finnas med vid transport av animaliska biprodukter och framställda produkter. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten.

 

Se vårt handelsdokument här.